Vi hjälper föräldrar att vara måna om barnens inlärningsprocess i en kärleksfull anda av frihet!

Sagan om Monimbo handlar om en skog långt bort från civisationen. Där finns skådespelare som en ond häxa ”Machala” (Margreth Thatcher) och en klok uggla (Greta Thunberg) som startade filosoferade om en Revolution för att sjasa bort Machala och de onda ormarna och skorpioner. Den här hemsidan handlar helt enkelt om en god Fredsintention, vi måste divestera och förändra världen! Vi kan inte ha krigen om råolja, vi måste kräva transparens, och barnen måste lära sig bra litteratur. Läs hela sagan här på hemsidan.

Jag skulle vilja berätta om min hemsida med fredsintentionen, att gå ifrån krig, igenom att divestera! Det handlar bara om att skippa krigen om råolja, jag anser att frågan är central. Folk uppenbarligen flyr från krig, och snart har vi ett fett drös av klimatflyktingar. Vi invandrare är inte här på betald semester, av Socialtjänsten när dina barn hamnar i Medelhavets stränder och drunknar, mer information här: www.monimbo.se 

Monimbo kommer av en saga som handlar om en skog som låg långt, långt, långt ifrån civilisationen. Där fanns en häxa som hette ”Machala”. Häxan styrde med järnhand, och exploaterade alla de små arbetande myror, kaniner, fåglar, enhörningar fiskar och fjärrilar och den kloka ugglan som sade en gång, att vi måste få slut på vår hunger. Sagt och gjort började det sig spridas i den stora skogen, att en Revolution skulle ske. Machala var stark, och hade små spioner som var små skorpioner som ville bitas och ormar som ville förgifta samtliga små djur som inte gjorde som Machala ville.

Men en gång, började alla de små djuren att samarbeta, helt utan skorpionernas och ormarnas syn. Fåglarna varnade uppifrån himlen. Kaninerna samlade på sig morötter, så att de blev starka och kunde äta sig mätta. Fjärilarna kunde flyga och avfokusera skorpionerna från deras uppmärksamhet, den kloka ugglan filosoferade på idéer för att starta Revolutionen, ja, allting skedde så snabbt, enhörningarna stångades och alla små djuren sprang bakom Machala och skorpionerna och ormarna blev så rädda, att de också sprang.

Så småningom när Machala hade försvunnit och skorpionerna och ormarna hade dött, så började de små liven att bygga upp sin skog igen. Fåglarna fick nu flyga så högt upp de kunde och ville. Fjärilarna kunde äntligen flyga utan rädsla. I skogen i Monimbo så fick alla plötsligt mat, och alla arbetade, men nu tillsammans, för att bygga upp en skog där allt liv myllrade, i glädje i tacksamhetens tecken. Och de levde lyckliga i många år. Efter många år av återuppbyggande av sammanhållningen i skogen, så fick man höra om en notis att Machala som vart utjagad, hon hade dött ensam och ledsen långt borta. Men det var ingen som blev ledsen då, för Machala var inte vacker. Och ni vet ju att motsatsen till vacker är elak? I Monimbo finns det mycket glädje, mycket dans och mycket musik. Där finns det träd som är gamla och kloka. Och allting som sker i Skogen i Monimbo är skapande av nya livsformer, som kom att leva för evigt. Detta är sagan om Monimbo. En saga om mänskligheten. En saga om hopp och tro på att man kan arbeta och förändra tillsammans. Det finns många lösningar på ekologiska problem, om vi vill så kan vi komma ifrån girighet och äntligen göra slut på all världens krig.

I en fantastiskt tid och positiv Olof -Palme anda, hela samhället i Nicaragua vart politike insupet mot tidigare diktatorer i Nicaragua. Det var kassetter man lyssnade på den tiden. Sagan är från en okänd författare men jag har återgett den så gott jag kan, unna dig dyrbar tid och läs sagan med dem du älskar mest!

Vill du läsa sagan för dina barn, så kan jag printa ut i A4 format allt eftersom beställningar kommer in. På A4 papper kan jag printa fram tills sagan kommer ut som bok. Det blir en kul sysselsättning för ungarna att måla färg på de olika figurerna. Så unna dig dyr tid och närvarande med dina vackra barn!

Beställ gärna prints utav mig, som barnen kan måla med färg:

Det finns många anledningar till att vi måste kräva stopp för tillverkning, av Ai inom krigsindustrin. Det handlar om att man nu inte vet precis, vem som är måltavlan för folkmord, eller mord överlag. Vem kommer maskinerna döda, afhaner? Syrier? Kurder? Palestinier? Själva problemet, ligger i att många inte ser faran i detta: Tidigare såg vi på TV om hur Syrier blev mördade, från långt håll med drönare. Det tog verkligen inte lång stund, innan drönare blev civila, och även i den civila världen, är drönare ett säkerhetsproblem. Hela den här bloggen/informationshemsida handlar om fred, vi kan gå ifrån råoljans krig, genom divestering. Det finns gott om alternativ, till råolja, tex som bränsle till bilar.10 SKÄL ATT FÖRBJUDA MÖRDARROBOTAR:ANLEDNING NR 1:

Mördarrobotar går emot principen om rätten till liv:

Beslut över liv och död borde aldrig överlåtas på en maskin eller reduceras till en algoritm. Det går emot grundläggande principer om mänsklig värdighet och den mest fundamentala mänskliga rättigheten, rätten till liv.  Att outsourca ett sådant beslut innebär att outsourca etik och moral.

ANLEDNING NR 2:

Mördarrobotar kan inte följa och respektera krigets lagar:

Enligt den internationella humanitära rätten, också känd som krigets lagar, måste alla väpnade aktörer kunna skilja på civila och stridande. Potentiella militära vinster måste vägas mot risken för civila offer och civila ska skyddas i största möjliga utsträckning. För att göra överväganden, analysera intentionen bakom mänskligt agerande och fatta komplexa beslut om exempelvis proportionalitet krävs mänsklig förmåga. Det är något som robotar saknar.

ANLEDNING NR 3:

Mördarrobotar kommer göra det svårt att utkräva ansvar:

Både krigets lagar och de mänskliga rättigheterna baseras på att individer som begår brott mot den internationella rätten kan ställas till svars för sina handlingar. Redan idag är det svårt att peka ut vem som är ansvarig vid exempelvis drönarattacker som leder till utomrättsligt dödande. I de fall en mördarrobot bryter mot internationell rätt eller kränker mänskliga rättigheter kommer det vara ännu svårare att utkräva ansvar.  För vem kan egentligen ställas till svars för oväntade eller oönskade konsekvenser: den krigande staten, programmeraren, den militära befälhavaren eller roboten själv?

ANLEDNING NR 4:

Mördarrobotar kan sänka tröskeln för krig och väpnad konflikt:

Genom att inte behöva riskera egna soldaters liv kan tröskeln för att starta krig sänkas. Mördarrobotar skulle kunna sättas in snabbt i strid – utan att någonsin bli trötta, traumatiserade eller uttråkade. Det skulle i sin tur kunna leda till en minskad vilja och motivation att hitta politiska lösningar för att förhindra eller lösa konflikter. 

ANLEDNING NR 5:

Mördarrobotar kan leda till kostsam, global kapprustning:

Flera stater är redan idag i full gång med att utveckla helt autonoma vapensystem. Så fort ett land lyckas utveckla ett vapen som anses ge militära fördelar kommer andra länder att vilja följa. Den nya teknologin riskerar därmed en ny global kapprustning kring militariserad AI som skulle kunna hota internationell fred och säkerhet.

ANLEDNING NR 6:

Mördarrobotar är oförutsägbara och leda till krig:

Mördarrobotar kan leda till oavsiktliga och snabbt eskalerande väpnade konflikter eftersom systemen kan komma att agera och och interagera med varandra i en hastighet bortom mänsklig kontroll. När allt fler länder utvecklar och använder helt autonoma vapensystem, offensiva såväl som defensiva, är det oundvikligt att systemen kommer att interagera och reagera på varandra. Vilka konsekvenserna blir om vapensystem interagerar med konkurrerande fientliga system är vetenskapligt omöjligt att förutse.

ANLEDNING NR 7:

Mördarrobotar kommer vara svåra att stoppa när de väl är i bruk:

Till skillnad från exempelvis kärnvapen är det troligt att teknologin bakom mördarrobotar skulle bli relativt billig och lätt att kopiera. Om utvecklingen tillåts att fortsätta riskerar det att leda till att mördarrobotar sprids snabbt och i stor mängd också till diktaturer eller beväpnade icke-statliga aktörer och terrorister. 

ANLEDNING NR 8:

Mördarrobotar kan begå diskriminerande handlingar:

Helt autonoma vapensystem kan bli ett verktyg för att förtrycka befolkningar och slå ner fredliga protester eller försök till politisk förändring. En robot arbetar utifrån den data den har programmerats med. Därmed finns stora risker att sociala fördomar och partiskhet vävs in eller används i programmeringen, såsom föreställningar om kön, hudfärg och etnicitet, när roboten ska identifiera vem som är fiende. Systemen kan också programmeras till att begå diskriminerande handlingar, exempelvis att selektivt döda en speciell etnisk grupp. En robot är inte kapabel att känna empati eller medlidande och kan, till skillnad mot människor, aldrig vägra att använda vapen mot sin egen civilbefolkning.

ANLEDNING NR 9:

Mördarrobotar kan leda till militarisering av civila områden:

Likt landminor finns det en risk att mördarrobotar kommer att lämnas kvar i konfliktdrabbade områden.  Det skulle riskera ett konstant, globalt slagfält med förödande humanitära och psykosociala konsekvenser. Redan nu finns obemannad övervakningsteknologi med förmåga att använda pepparspray, elchockvapen och “mindre dödlig ammunition”,  i civila miljöer. Mördarrobotar skulle riskera att öka denna typ av militarisering.

ANLEDNING NR 10:

Tusentals AI-forskare och experter har uppmanat till förbud mot mördarrobotar:

Mördarrobotar har beskrivits som nästa stora revolution inom krigföring, lika avgörande som när dynamiten och kärnvapen utvecklades. Tusentals experter inom AI och robotik har skrivit under öppna brev för att varna för de allvarliga problem som finns med den här utvecklingen och uppmanar världens regeringar att arbeta för ett förbud mot mördarrobotar. SÅ FÖRBJUDER VI MÖRDARROBOTAR:

Lösningen på problemet med mördarrobotar är att se till att behålla meningsfull mänsklig kontroll över våldsanvändning. Det är möjligt att göra genom att införa ett förbud mot utveckling, produktion och användning av mördarrobotar. För att lyckas med det krävs ett omfattande arbete för att påverka stater och beslutsfattare att arbeta för ett internationellt förbud.

Utvecklingen av mördarrobotar diskuteras inom FN och 30 stater står i dagsläget bakom ett förslag om ett internationellt förbud. Förbudet mot mördarrobotar skulle likna de förbud som redan finns för kemiska och biologiska vapen, personminor och klusterbomber, liksom den FN-konvention mot kärnvapen som antogs 2017. Förebyggande förbud har också tidigare förhandlats fram vad det gäller synförstörande laservapen.

Vill Du Agera?

Informationen på denna hemsidan och från Svenska Freds, gör att man kanske blir orolig, och behöver fråga. Kontakta gärna Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen nedan. De  har tips på hur du kan engagera. Länk till Svenska Freds & Skiljedomsföreningen: Klicka här.

Beställ A4 prints: